Moderne og ryddig regnskap

For en forutsigbar økonomisk hverdag

Våre tjenester

Avdelings- og prosjektregnskap

Avdelinger og prosjekter lever gjerne sine egne økonomiske liv. Vi har lang erfaring med regnskapsføring for avdelinger eller i forbindelse med kortsiktige og langsiktige prosjekter av ulik art.

Løpende regnskapsførsel

Vi tilbyr løpende regnskapsførsel med periodeavslutninger for små og mellomstore bedrifter.

Lønnskjøring

Det viktigste for de ansatte er å få lønnen utbetalt i tide. Dette krever gode lønnskjøringsrutiner og full kontroll på lønn, tilleggsavtaler, utlegg og reiseregninger. Vi tar oss av dette for deg, så du kan du konsentrere deg om det du kan best.

Offentlige oppgaver

Vi bistår bedrifter med føring og innlevering av offentlige oppgaver som:

offentlige oppgaver

  • Omsetningsoppgave

  • Lønns- og trekkoppgaver

  • Terminoppgave

  • Beholdningsoppgave

Fakturering og purring

Har du en lang liste av kunder som skal faktureres for en rekke ulike tjenester i løpet av et år? Vi tar oss gjerne av faktureringen for deg. Dette sikrer at fakturaen sendes ut i rett tid og at pengene kommer inn på konto når du forventer de. Dersom kundene ikke betaler i tide, håndterer vi også purringer på en kundevennlig og serviceorientert måte.

Remittering og betaling av regninger

Remittering innebærer at vi betaler bedriftens regninger fra et regnskapsprogram ved å overføre en liste med fakturaer til et venteregister i banken. Ved å overlate denne oppgaven til oss er du sikret at regningene betales i tide, slik at du unngår inkassokrav.

Årsoppgjør og ligningspapirer

Årsoppgjøret er en oversikt over den økonomiske situasjonen i en virksomhet og viser bedriftens offisielle regnskap i slutten av et regnskapsår. Ligningspapirer omfatter selvangivelse med næringsoppgave og tilhørende dokumenter. Vi sørger for korrekt og presis innsending til Skatteetaten og Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Forretningsførsel

Vi har bred kompetanse med å sikre daglig og fremtidig selskapsdrift, samt optimal forvaltning av økonomiske midler og ressurser for alt fra bedrifter til borettslag.

Ønsker du å benytte deg av våre regnskapstjenester?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat rundt dine behov!

Kontakt oss